Symbol života

Detail záznamu
Číslo 303
Název Symbol života
Autor Jaromír Hanzelka, František Tesař
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
Datace 1988
Adresa Olomouc, I. P. Pavlova 185 / 6
GPS49,586; 17,239
Umístění umístěno v exteriéru. Areál Fakultní nemocnice je situován v jihozápadní části města a je součástí zástavby místní části Nová ulice. Mozaika je instalována na samostatně stojící konstrukci při severním průčelí budovy H1. Mozaika je v celé ploše vystavena působení okolního prostředí, v těsné blízkosti mozaiky je vzrostlá zeleň.
Rozměryvýška: 280 cm, šířka: 390 cm, hloubka: 12 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek, skleněných komponent různých tvarů, štípaných kamenných kostek a oblázků. Použité sklo je zakalené i čiré. )
Stav dobrý (2015)
PoškozeníKovové části nosné konstrukce korodují, betonový nosník je ve spodních partiích zavlhčený v důsledku vzlínání spodní vody. Lokálně dochází ke ztrátě materiálu (v řádu jednotek). Na povrchu kostek je patrné znečištění prachovými depozity a biologické napadení (řasy, lišejníky).
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Symbol života. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.10.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/303
9/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
Text hesla
Samostatně stojící mozaikové dílo s nepravidelně utvářenou obrazovou plochou je osazeno na betonovém podstavci. Původně mělo zdobit fasádu onkologického pavilonu nemocnice, umělecká komise však doporučila instalaci na nízkém soklu, aby bylo zdůrazněno působení díla v dálkových pohledech. Kovová nosná konstrukce objektu je osazena betonovými panely, do kterých jsou a la prima zasázeny různé skleněné komponenty. Kompozice má tlumené pozadí v okrových, šedých a bílých barevných tónech. V jejím středu je položen motiv lidského srdce vyskládaný ze skleněných kostek oranžové, rudé a vínově červené barvy. V pravém dolním rohu je obraz signován HANZELKA, TESAŘ 88.
Prameny

MUO, fond: Dílo, karton 8.

Soukromý archiv Františka Tesaře.

Literatura

JENIŠTA, Jan, DVOŘÁK, Václav, MERTOVÁ, Martina. Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 19451989. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016, s. 224-225.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1988. Praha: Dílo, podnik Českého fondu výtvarných umění, 1988, s. 83.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.