Mechanika

Detail záznamu
Číslo 277
Název Mechanika
Autor Jaromír Čičatka
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
InvestorMechanika, Teplice
Datace 1987
Adresa Most, U Stadionu 841
GPS50,5108; 13,644
Umístění umístěno v exteriéru. Bývalý dům služeb, dnes nákupní středisko, je součástí městské zástavby a je situován v severní části Mostu (místní část Nad Nádražím). Mozaika je instalována na jihozápadním průčelí budovy, při nároží po levé straně hlavního vstupu. Mozaika je před působením vlivů okolního prostředí částečně chráněna předsazenou zavěšenou fasádou.
Rozměryvýška: 200 cm, šířka: 650 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných mačkaných kostek o velikosti cca 12 mm x 15 mm, místy jsou použité i kostky větších rozměrů (délka hrany max. 25 mm). Použité sklo je čiré. Mozaikové kostky jsou nalepeny tavným lepidlem na hliníkový plát. )
Stav poškozeno (2013)
PoškozeníBudova nákupního střediska je v dobrém stavu. Mozaika je poškozena. Adjustace některých hliníkových plátů k fasádě je v současnosti již nefunkční a dochází k jejich odchlípnutí. Šrouby, kterými je mozaika uchycena ke stěně, jsou zkorodované. Spárovací hmota po obvodu plechů je popraskaná. Po obvodu mozaiky došlo k degradaci pojiva a v důsledku toho ke ztrátě tmelu. Ve spodním pravém rohu jeden díl mozaiky zcela chybí. Další ztráty mozaikových kostek jsou lokální (v řádu jednotek). Některé kostky jsou prasklé či poškrábané, další jsou zcela rozbité. Nelze vyloučit, že ztráta a poškození kostek jsou spojeny s vandalismem. Mozaikové kostky v horních partiích mozaiky jsou znečištěné.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Mechanika. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/277
8/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013, signatura
8/2013
8/2013
8/2013
Text hesla
Abstrahovaná kompozice nazvaná Mechanika je od roku 1987 osazená v parteru budovy Domu služeb bývalého podniku Mechanika. Kompozice umístěná na ležatě obdélném panelu má pozadí vybudované v hnědých, okrových a zlatých tónech. Na nich jsou položena žlutá a modrá soukolí s ozubenými kolečky a další prvky upomínající na mechanické součástky strojů. Signatura JČ v pravém dolním rohu identifikuje jako autora návrhu Jaromíra Čičatku.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/ulkmo005.html

RYLLOVÁ, Ivana. Nástěnná umělecká díla mozaiky v Mostě. Most: Magistrát města Mostu, 2017, s. 9.

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1987, Praha 1987, s. 57.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.