Země

Detail záznamu
Číslo 275
Název Země
Autor Jaroslav Bejček
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
InvestorInženýrská organizace pro investiční výstavbu Most
Datace 19691977
Adresa Most, Radniční 1 / 2
GPS50,5029; 13,6404
Umístění umístěno v exteriéru. Budova magistrátu města Most je součástí zástavby v centru města. Mozaika je instalována v exteriéru, na východní stěnu vnitřního atria budovy. Dílo bylo v roce 2008 sejmuto z atiky, kde bylo původně umístěno. Mezi lety 2011 a 2012 byly některé díly restaurovány a instalovány na výše zmíněnou stěnu v atriu. Některé části monumentální mozaiky byly osazeny též na ohradní zeď porcelánky v Dubí (https://ceskemozaiky.upce.cz/node/3053) a na stěnu rodinného domu v Hoštce (https://ceskemozaiky.upce.cz/node/3230).
Rozměryvýška: 200 cm, šířka: 70 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti cca 16 mm x 12 mm. Použité sklo je převážně čiré. Mozaikové kostky jsou nalepeny tavným lepidlem na hliníkový plát. )
Stav dobrý (2013)
PoškozeníBudova magistrátu je v dobrém stavu. V dobrém stavu jsou též zrestaurované díly původně monumentální mozaiky.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Země. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/275
8/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
8/2013
Text hesla
Kompozice Země zdobila atiku budovy národního výboru (dnešního magistrátu) v Mostě. Byla vytvořena podle návrhu Jaroslava Bejčka mezi lety 1969–1977. V roce 2008 byla z budovy odstraněna. Některé z jejích částí restauroval Norbert Kostřica a roku 2012 se šest panelů (z původních více než osmdesáti) vrátilo jako samostatná díla osazená na stěně atria magistrátní budovy. Mozaika původně obíhala celou lehce zešikmenou atiku v podobě dlouhého pásu. Představovala průřez mosteckou krajinou. Zachované fragmenty jsou vybrány z různých částí původní kompozice. Nenavazují na sebe a jsou umístěny zvlášť v úzkých páscích zasazených do plochy omítky. Každý má jinou barevnost, většina je však protkána různými horizontálně vedenými barevnými plochami představujícími geologické vrstvy pod zemským povrchem.
Prameny

SOA Litoměřice, fond: Dílo, podnik ČFVU o. s. Ústí nad Labem, k. 10

Soukromý archiv Františka Tesaře

Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/ulkmo004.html

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1977. Praha 1977, s. 226.

Umělecká díla Jaroslava Bejčka a Li Ki Sun v Mostě. Most: Statutární město Most, 2012, s. 8-9.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.