Abstraktní motiv

Detail záznamu
Číslo 217
Název Abstraktní motiv
Autor Eliška Rožátová
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
InvestorSeveročeské ředitelství spojů Ústí nad Labem
Datace 1978
Adresa Jablonec nad Nisou, Gen. Mrázka 3652 / 3
GPS50,7248; 15,1699
Umístění umístěno v exteriéru. Budova telekomunikací, dnes Sportovní klub Sportaktiv z.s., je situována v městské zástavbě v centru Jablonce nad Nisou. Velkoformátová mozaika je instalována na bočním průčelí budovy směrem do ul. Máchova, naproti Obchodnímu centru Centrál Jablonec. Mozaika je v celé ploše vystanena vlivům okolí.
Rozměryvýška: 1000 cm, šířka: 16500 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané (Mozaika je sestavena ze skleněných mačkaných kostek o různé velikosti (délka hrany cca 5 až 30 mm), na některých místech byly využity i rotačně mačkané kostky. Použité sklo je čiré i zakalené.  )
Stav havarijní (2012)
PoškozeníBudova Sportovního klubu se nachází ve špatném stavu. Pravděpodobně v důsledkem dlouhodobého zatékání srážkové vody dochází k degradaci stavebního materiálu a s tím souvisejícím ztrátám omítkových vrstev, včetně mozaikové výzdoby. Stav mozaiky je v současné době již havarijní. Kromě výše zmíněných ztrát, dochází lokálně též k odloučení mozaiky od podkladu. Mozaikové sklo je na mnoha místech znečištěné výluhy z pojiva, některé části mozaiky se vyznačují korozí, tzv. oslepnutím skla. Nelze vyloučit, že je mozaika znečištěna i produkty koroze mědi z oplechování. Mozaikové kostky (především větších rozměrů) jsou popraskané, pravděpodobně v důsledku pnutí ve skle.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Abstraktní motiv. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 13.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/217
8/2012
Fotodokumentace aktuálního stavu
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
8/2012
Text hesla
Skleněná mozaika celoplošně zdobí jinak nečleněné boční průčelí telekomunikační budovy v Jablonci nad Nisou. Kompozice vznikla v roce 1978 a stejně jako ostatní práce Elišky Rožátové představuje lyrickou abstrakci v pastelové barevnosti. Kombinuje zalomené barevné plochy s kruhovými a půlkruhovými útvary.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1978. Praha 1978, s. 83.

DUFKOVÁ, Ludmila. Eliška Rožátová, Torza (kat.). Brno: Moravská galerie, 1996. 

CHUCHLÍK, Jakub a KAROUS, Pavel. O jablku a dalších: průvodce po výtvarném umění 60. až 80. let 20. století ve veřejném prostoru Jablonce nad Nisou. Jablonec nad Nisou: VladiMírové nakladatelství, 2014, s. 8–9.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

 
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.