Postava

Detail záznamu
Číslo 216
Název Postava
Autor Miroslav Houra
Datace 19801989 (80. léta 20. století)
Adresa Chomutov, Školní 5335
GPS50,4611; 13,4101
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je instalována na volně stojící protihlukové stěně, po straně hlavního pohledového průčelí budovy Katastrálního úřadu. Panel se nachází v městské zástavbě, v lokalitě panelového sídliště Zdeňka Štěpánka. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení vlivů okolního prostředí.
Rozměryvýška: 240 cm, šířka: 1100 cm
Materiál sklo›prefabrikované (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 20 mm x 20 mm, pravděpodobně ze sintrovaných kostek. Použité sklo je zakalené. )
Stav poškozeno (2016)
PoškozeníPanelová stěna s mozaikou vykazuje známky degradace, v některých místech jsou obnažené dřevěné i kovové výztuže. Středem mozaiky s figurálním motivem prochází vlásečnicová prasklina. Lokálně došlo ke ztrátě jednotlivých kostek, některé kostky jsou popraskané a mechanicky rozbité. Mozaika je znečištěna prachovými depozity, ve spodních partiích bylo pozorováno biologické napadení. Pravý horní roh mozaiky je znečištěn výluhy z pojiva.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Postava. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/216
3/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2016
3/2016
3/2016
Text hesla
Mozaika v odstínech modré barvy dotváří plochý reliéf na stěně, která ukončuje dvůr mezi obytnými domy. V omítce je vytažen obrys mužské postavy s roztaženýma rukama. Figuru obklopují půlkruhy mozaikové kompozice, představující abstrahovanou krajinu s květinami.
Literatura

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Projekt mozaiky [online]. Kuprospěchu z.s. [cit. 10.11.2020]. Dostupné z: https://www.projektmozaiky.cz/mozaika-skolni-chomutov/ 

Dělící stěna. Památkový katalog [online]. Národní památkový ústav, ©2015. [cit. 18.11.2020]. Dostupné z: https://www.pamatkovykatalog.cz/delici-stena-18490331

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.