Bůh mezi lidmi

Detail záznamu
Číslo 207
Název Bůh mezi lidmi
Autor Petr Štěpán
RealizacePetr Štěpán; Pavel Šlégl
InvestorŘímskokatolická farnost, Choceň
Datace 2015
Adresa Choceň, Záměstí 216
GPS50,002; 16,2228
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je instalována v nástavci vstupní brány do zahrady budovy děkanství cca  330 cm nad zemí. Orientována je na jih. Mozaika není chráněna před povětrnostními vlivy. Brána je nově opravena (2016).
Rozměryvýška: 160 cm, šířka: 170 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných kamenných a skleněných kostek. Sklo je zakalené. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. )
Stav dobrý (2016)
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Bůh mezi lidmi. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2022. [cit. 22.05.2022]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/207
4/2016
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2016
4/2016
4/2016
4/2016
4/2016
Text hesla
Mozaiková kompozice zdobí vpadlé zrcadlo v nástavci barokní brány choceňského děkanství. Její tvar je určen původní podobou nepravidelného pole s vykrojenými rohy, kde byl dříve umístěn plechový obraz s motivem Dobrého pastýře. Místo něj autor Petr Štěpán navrhl a osadil scénu nazvanou Bůh mezi lidmi sestavenou ze stylizovaných tváří, které ve středu dominují zářící paprsky symbolizující Boží přítomnost. Mozaika byla zhotovena v ateliéru Petra Štěpána v Českém Brodě. Na sázení kostek kamene a skla do betonu s autorem spolupracoval Pavel Šlégl. Pro transport byla rozdělena na čtyři panely a vzniklé spáry byly upraveny přímo na místě při osazování kompozice v dubnu roku 2015. Malíř Petr Štěpán se zaměřuje na tvorbu se sakrální tématikou a často pracuje na dotváření sakrálních prostor. Realizoval freskovou výzdobu a mozaiku v kostele sv. Anny v Pasohlávkách, podílel se na mozaice Nebeský Jeruzalém v kostele San Luca v Bologni a jeho další drobnější díla najdeme zakomponována na náhrobcích hřbitovů v okrajových částech Chocně (např. náhrobek Josefa Luxe v Chocni-Hemži, hrobka rodiny Štěpánovy na hřbitově v Běstovicích).
Literatura

Petr Štěpán [online].  [cit. 17. 11. 2019]. Dostupné z: http://petrstepan.cz/

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.