Výzdoba průčelí kostela

Detail záznamu
Číslo 199
Název Výzdoba průčelí kostela
Autor Ludvík Majer
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
Datace 1971
Adresa Hutisko-Solanec, Solanec pod Soláněm
GPS49,4319; 18,2205
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaiky s motivem sv. Josefa, Krista Dobrého pastýře a IHS jsou instalovány v průčelí kostela sv. Josefa.
Rozměryvýška: 300 cm, šířka: 160 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek. Použité sklo je zakalené. Na mozaice jsou zastoupeny i kamenné kostky. )
Stav dobrý (2013)
PoškozeníMozaika je v dobrém stavu, biologické poškození ani ztráty kostek nebyly zaznamenány.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Výzdoba průčelí kostela. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2021. [cit. 31.07.2021]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/199
11/2013
Fotodokumentace aktuálního stavu
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
11/2013
Text hesla
Tři pole tvořená kombinovanou mozaikou jsou zasazena do jižního vstupního průčelí kostela sv. Josefa. Dva stojatě obdélné obrazy po bocích představují postavy sv. Josefa a Krista. Vlevo stojí sv. Josef a drží v náručí Ježíška, vpravo je zobrazen Kristus jako Dobrý pastýř s pastýřskou holí a ovečkami u nohou a v náručí. Ve středu je nad oknem věže osazeno menší nepravidelné pole mozaiky, které zdobí christogram IHS obklopený zářícími paprsky. Všechny použité motivy využívají shodnou barevnost. Neutrální světle okrové pozadí kamenných kostiček doplňuje škála lahvově zelených, žlutých a modrých tónů skleněných kostek. Obraz Krista v pravém dolním rohu nese signaturu L. Majer označující autora návrhu místního rodáka malíře Luďka Majera. Ten pro obec navrhl ještě další dvě mozaiky – keramickou kompozici pro průčelí zdejší školy (1974) a skleněnou mozaiku pro areál koupaliště (1988).
Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.