Modrý Merkur

Detail záznamu
Číslo 162
Název Modrý Merkur
Autor Viktor Foerster
RealizaceViktor Foerster ; František Tesař
Datace 1908
Adresa České Budějovice, Husova tř. 1846 / 9
GPS48,9778; 14,469
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaiky jsou instalovány na bočním severním průčelí budovy Střední školy obchodní, směrem do ul. Resslova. Budova školy je součástí městské zástavby v centru Českých Budějovic. Obdélné pole s mozaikou je umístěno ve výšce cca 1150 cm. Menší obdélné mozaikové pole s datací vzniku budovy je osazeno ve výšce cca 900 cm. Mozaiky jsou v celé své ploše vystaveny působení okolního prostředí.
Rozměryvýška: 410 cm, šířka: 180 cm
Materiál sklo›štípané (Mozaiky jsou sestaveny ze štípaných skleněných kostek o přibližné velikosti 15 mm x 10 mm. Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou kostky se zlacením. Pojivo mezi kostkami není kvůli těsnému sesazení kostek patrné. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníBudova školy je v dobrém stavu, její konstrukce nevykazují žádné statické či jiné poruchy. Ztráty materiálu v ploše ani jiné poškození nebyly zaznamenány.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Modrý Merkur. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/162
9/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
9/2014
9/2014
9/2014
9/2014
9/2014
9/2014
Text hesla
Kompozice Merkur (tzv. Modrý Merkur) je zasazena do stojatě obdélného mírně vpadlého pole na průčelí bývalé Obchodní školy v Českých Budějovicích. Vznikla po dokončení novostavby v roce 1908, tato datace je také vepsána do tabulky pod obrazem Merkura. Na mozaice je frontálně zobrazen antický bůh Merkur, patron obchodníků, se svými typickými atributy – koly, přilbou s křídly a holí caduceus. Mozaika byla zničena v 50. letech 20. století a v roce 2003 byla obnovena. Karton zhotovil František Tesař, který novou mozaiku také realizoval. Vycházel z jediné dochované fotografie průčelí a také z návrhu výtvarného řešení fasády od V. Foerstera, který se zachoval ve fondech Státního oblastního archivu v Třeboni. Důležitým vodítkem obnovy byl průzkum lůžka zničené mozaiky, kde se z otisků skleněných kostek podařilo rekonstruovat jejich původní rozložení.
Literatura

HÁJEK, Tomáš. Rekonstrukce mozaiky Modrý Merkur v Českých Budějovicích. In: KRACÍK ŠTORKÁNOVÁ, Magdalena a HÁJEK, Tomáš. Muzivní umění. Mozaika v českém výtvarném umění. Praha: Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014, s. 73-74.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/jhccb004.html

KUDRNA, Miroslav. Viktor Foerster. Umění cestou k nejvyššímu poslání aneb Výtvarné dílo Viktora Foerstra (1867–1915). Jihlava: H. Myslík, 2012, s. 27.

LANGHAMER, Antonín. Minulost a přítomnost skleněné mozaiky v Čechách. Sklář a keramik. 2003, roč. 53, č. 4–5, s. 72–78.

ŘÍHOVÁ, Vladislava a KŘENKOVÁ, Zuzana. Pražská mozaikářská dílna Viktora Foerstera – přehled monumentálních zakázek. Staletá Praha. 2017, roč. 33, č. 1, s. 31–59.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.