Dívka s holubicí

Detail záznamu
Číslo 154
Název Dívka s holubicí
Autor Jiřina Adamcová
Realizacen. p. Železnobrodské sklo
InvestorSeveročeské mlékárny, závod Česká Lípa
Datace 1987
Adresa Česká Lípa, Česká 2555
GPS50,6793; 14,5562
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je instalována na boční fasádě administrativní budovy při vstupu do areálu bývalého podniku Severočeské mlékárny. Mozaika je umístěna ve výšce 300 cm nad zemí, směřována je na jih. 
Rozměryvýška: 450 cm, šířka: 450 cm
Materiál sklo›prefabrikované (Mozaika je sestavena ze skleněných prefabrikovaných kostek o velikosti 15 mm x 12 mm a nařezaných skleněných ingotů (velikost dílků cca 35 mm x 25 mm). Použité sklo je převážně čiré. Mozaikové kostky jsou nalepeny tavným lepidlem na hliníkový plát. )
Stav poškozeno (2015)
PoškozeníBudova je v dobrém stavu, nevykazuje žádné výrazné praskliny ani ztrátu stavebního materiálu. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění. Nelze vyloučit, že ztráta spodní části mozaiky je spojena s vandalismem.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Dívka s holubicí. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/154
6/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2015
6/2015
6/2015
6/2015
6/2015
6/2015
6/2015
6/2015
6/2015
6/2015
Text hesla
Mozaika na boční fasádě administrativní budovy při vstupu do areálu bývalého podniku Severočeské mlékárny je dnes zachována jen fragmentárně – spodní panel zmizel. Základem kompozice byly stromy, na které ve středu navázala postava klečící dívky vypouštějící holubici, jež se přidává k dalším letícím ptákům. Autorka návrhu Jiřina Adamcová, která působila jako grafička, kreslířka a typografka, pracovala i na mnoha dalších dílech do veřejného prostoru. Většinou se jednalo o mozaiky, z nichž je pravděpodobně nejznámější monumentální kamenná kompozice dotvářející pražskou stanici metra Želivského.
Literatura

Spolupráce výtvarníka s architektem, přehled prací za rok 1987. Praha 1987, s. 18.

KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Průzkum typologie skleněných kostek využívaných v poválečné umělecké mozaice. Průzkumy památek. 2018, roč. 25, č. 1, s. 133–148.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.