Znak města Čáslavi

Detail záznamu
Číslo 146
Název Znak města Čáslavi
Autor František Tesař
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
Datace 1970
Adresa Čáslav, Generála Eliáše 6
GPS49,9069; 15,3977
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je instalována na čele budovy Městského úřadz asi 4 m nad zemí, je směřována na jihozápad. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí.
Rozměryvýška: 360 cm, šířka: 250 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných a kamenných kostek. Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou také skleněné kostky se zlacením a stříbřením. )
Stav dobrý (2012)
PoškozeníBudova nevykazuje výraznější praskliny či ztrátu materiálu. Na povrchu kostek nejsou známky korozního poškození ani znečištění (platí pro pohledovou stranu). Několik stříbřených kostek má poškozenou stříbrnou vrstvu. Biologické poškození mozaiky nebylo zaznamenáno. Ztráty materiálu v ploše nebyly zaznamenány, avšak pod mozaikou byl nalezen fragment skleněné i kamenné kostky.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Znak města Čáslavi. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2022. [cit. 28.09.2022]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/146
10/2012
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
Text hesla
V mírně vpadlém stojatě obdélném poli boční fasády městského úřadu v Čáslavi je zasazena variace heraldického znaku města. Kompozice je provedena s důrazem na obrysové linie s převládající červenou a šedou barvou, které doplňují zlacené partie. Autorem mozaiky je čáslavský rodák František Tesař. Původně ji komponoval pro průčelí budovy synagogy, která byla po 2. světové válce využívána jako sklad a v roce 1936 se z ní stala koncertní síň. Roku 1970 bylo odstraněno kruhové okno se symbolem Davidovy hvězdy v průčelí a bylo nahrazeno znakem města Čáslavi. V roce 2004 byla synagoga restaurována a novodobé zásahy odstraňovány. V této souvislosti restaurátor Josef Červinka provedl technologický průzkum mozaiky a později také její transfer. Kompozice byla znovu osazena na boční stěnu městského úřadu.
Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře.

Literatura

ČERVINKA, Josef.  Transfer mozaiky průčelí synagogy v Čáslavi. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Plzeň 2005. Brno, 2005, s. 12–14.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.