Znak města Čáslavi

Detail záznamu
Číslo 146
Název Znak města Čáslavi
Autor František Tesař
RealizaceÚstředí uměleckých řemesel
Datace 1970
Adresa Čáslav, Generála Eliáše 6
GPS49,9069; 15,3977
Umístění umístěno v exteriéru. Budova Městského úřadu v Čáslavi je součástí  zástavby městské části Nové město. Mozaika je instalována na na štítové stěně na úrovni druhého nadzemního podlaží vpravo. Stěna je orientována směrem k jihozápadu. Mozaika je v celé své ploše vystavena působení okolního prostředí.
Rozměryvýška: 360 cm, šířka: 250 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných a kamenných kostek. Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou také skleněné kostky se zlacením a stříbřením. )
Stav dobrý (2012)
PoškozeníBudova městského úřadu byla v nedávné době rekonstruována, nevykazuje tedy žádné poruchy ani poškození. Pouze několik stříbřených kostek vykazuje známky koroze. Lokální uvolnění kostek od podkladu však dokládá nález fragmentů skleněné a kamenné kostky.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Znak města Čáslavi. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 15.07.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/146
10/2012
Fotodokumentace aktuálního stavu
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
Text hesla
V mírně vpadlém stojatě obdélném poli boční fasády městského úřadu v Čáslavi je zasazena variace heraldického znaku města. Kompozice je provedena s důrazem na obrysové linie s převládající červenou a šedou barvou, které doplňují zlacené partie. Autorem mozaiky je čáslavský rodák František Tesař. Původně ji komponoval pro průčelí budovy synagogy, která byla po 2. světové válce využívána jako sklad a v roce 1936 se z ní stala koncertní síň. Roku 1970 bylo odstraněno kruhové okno se symbolem Davidovy hvězdy v průčelí a bylo nahrazeno znakem města Čáslavi. V roce 2004 byla synagoga restaurována a novodobé zásahy odstraňovány. V této souvislosti restaurátor Josef Červinka provedl technologický průzkum mozaiky a později také její transfer. Kompozice byla znovu osazena na boční stěnu městského úřadu.
Prameny

Soukromý archiv Františka Tesaře.

Literatura

ČERVINKA, Josef.  Transfer mozaiky průčelí synagogy v Čáslavi. In: Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Plzeň 2005. Brno, 2005, s. 12–14.

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.