Kristus jako Dobrý pastýř

Detail záznamu
Číslo 143
Název Kristus jako Dobrý pastýř
Autor Antonín Klouda
RealizaceAntonín Klouda
Datace 19701980 (sedmdesátá až osmdesátá léta 20. století)
Adresa Bystřice, Kostelní 11
GPS49,7307; 14,6686
Umístění umístěno v exteriéru. Ohrazený areál s kostelem sv. Šimona a Judy je součástí zástavby historického jádra obce Bystřice. Je situován v klidové zóně v blízkosti Konopišťského potoka. Mozaika je instalována v nástavci hlavního západního průčelí se vstupní předsíní.
Rozměryvýška: 300 cm, šířka: 600 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek o velikost cca 40 mm x 30 mm. Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou i kamenné kostky. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníObjekt kostela je nachází v dobrém stavu. Na fasádě západního průčelí nejsou zřejmé žádné výrazné poruchy. Pouze u obdélného pole nástavce s mozaikou jsou zejména v horních partiích a na levé straně od mozaikového obrazu viditelné známky degradace fasádního nátěru. V těsné blízkosti mozaiky na levé straně je dále viditelná prasklina v omítkové vrstvě. Povrch kostek je znečištěn prachovými depozity.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Kristus jako Dobrý pastýř. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/143
12/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
Text hesla
Mozaika Krista jako Dobrého pastýře doplňuje štít západního vstupního průčelí kostela sv. Šimona a Judy. Ležatě obdélná kompozice má rám vyskládaný z mozaiky a vyplněný neutrálním pozadím, na krajích modrým, ve středu světlým, z něhož vystupuje postava klečícího Krista. Je zobrazen jako pastýř – drží v náruči ovečku a ostatní ovce ze stáda stojí a přihlíží v pravé části výjevu nebo se k němu přibližují zleva. Pravděpodobným autorem návrhu mozaiky i provádějícím mozaikářem je Antonín Klouda. Jeho dílu odpovídá jak celkové zpracování scény, tak kontury postav vyvedené v hnědé lince nebo detaily obličeje či rukou Krista. Náboženský motiv zároveň dobře zapadá do tvorby umělce, který jako hluboce nábožensky cítící, pracoval v 70.–80. letech 20. století na mnoha mozaikách určených do interiérů i exteriérů sakrálních budov.
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.