Kristus jako Dobrý pastýř

Detail záznamu
Číslo 143
Název Kristus jako Dobrý pastýř
Autor Antonín Klouda
RealizaceAntonín Klouda
Datace 19701990
Adresa Bystřice, Kostelní 11
GPS49,7307; 14,6686
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika doplňuje štít západního  průčelí kostela sv. Šimona a Judy v Bystřici.
Rozměryvýška: 300 cm, šířka: 600 cm
Materiál kámen, sklo›štípané (Mozaika je sestavena ze štípaných skleněných kostek větších rozměrů (o velikost cca 4 cm x 3 cm). Použité sklo je zakalené. Zastoupeny jsou kamenné kostky. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníNa povrchu kostek nebyly zaznamenány známky korozního poškození. Povrch kostek je znečištěn prachem. Ztráty materiálu v ploše ani biologická koroze nebyly zaznamenány. Nalevo od mozaikového obrazu je prasklina, kterou není mozaika zatím ohrožena.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Kristus jako Dobrý pastýř. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 22.03.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/143
12/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
12/2014
Text hesla
Mozaika Krista jako Dobrého pastýře doplňuje štít západního vstupního průčelí kostela sv. Šimona a Judy. Ležatě obdélná kompozice má rám vyskládaný z mozaiky a vyplněný neutrálním pozadím, na krajích modrým, ve středu světlým, z něhož vystupuje postava klečícího Krista. Je zobrazen jako pastýř – drží v náruči ovečku a ostatní ovce ze stáda stojí a přihlíží v pravé části výjevu nebo se k němu přibližují zleva. Pravděpodobným autorem návrhu mozaiky i provádějícím mozaikářem je Antonín Klouda. Jeho dílu odpovídá jak celkové zpracování scény, tak kontury postav vyvedené v hnědé lince nebo detaily obličeje či rukou Krista. Náboženský motiv zároveň dobře zapadá do tvorby umělce, který jako hluboce nábožensky cítící, pracoval v 70.–80. letech 20. století na mnoha mozaikách určených do interiérů i exteriérů sakrálních budov.
Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.