Hodinový ciferník

Detail záznamu
Číslo 131
Název Hodinový ciferník
Autor
RealizaceLeopold Forstner
Datace 1912
Adresa Bruntál, Dukelská 1423 / 1
GPS49,9899; 17,4627
Umístění umístěno v exteriéru. Objekt Všeobecného a sportovního gymnázia v Bruntále je součástí zástavby v centru města. Mozaika je  instalována ve štítu pohledově exponovaného jihovýchodního průčelí budovy, ve výšce cca 2200 cm.
Rozměryvýška: 220 cm, šířka: 220 cm
Materiál keramika›glazovaná, sklo›štípané (Mozaika je sestavena z keramických glazovaných segmentů a skleněných štípaných zlacených kostek. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníU mozaiky došlo ke ztrátě několika mozaikových kostek (v řádu jednotek), u segmentů se zlacením je zřejmé lokální poškození. V horních partiích je mozaika znečištěna fasádní barvou.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Hodinový ciferník. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2023. [cit. 03.12.2023]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/131
2/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
2/2014
Text hesla
Mozaika zdobí hodiny v nástavci nad atikou vstupní fasády bruntálského gymnázia. Většina plochy ciferníku je obložena keramikou, pouze cvikly mají mezi tmavě modrými keramickými pásky drobné zlaté plochy ze skleněných kostiček. Rozsáhlá nárožní budova gymnázia v Bruntále byla postavena podle plánů těšínského architekta Eugena Friedricha Fulda a jeho zaměstnance vídeňského architekta Maxe Hanse Joliho. Stavba začala v roce 1910 a dokončena byla na jaře roku 1912. Návrh hodin je integrální součástí hlavního průčelí, takže vychází zřejmě z plánů architektonického ateliéru. Provedení díla bylo svěřeno Leopoldu Forstnerovi.
Literatura

BAUER, Martina. Leopold Forstner 1878-1936. Ein Materialkünstler im Umkreis der Wiener Secession. Wien: Böhlau, 2016.

KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava. Skleněné mozaiky od konce 19. do poloviny 20. století – příspěvek k umělecké topografii Moravy. Zprávy památkové péče. 2017, roč. 77, č. 3, s. 207–218.

 

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.