Betonová prolézačka zdobená mozaikou

Detail záznamu
Číslo 114
Název Betonová prolézačka zdobená mozaikou
Autor Čestmír Kafka
RealizaceČestmír Kafka
Datace 1969
Adresa Brno, Brožíkova 61 / 21
GPS49,2269; 16,6186
Umístění umístěno v exteriéru. Herní prvek je umístěn v areálu městského sídliště, na betonovými dlaždicemi zadlážděné ploše před panelovým domem č. p. 61/21.  Mozaika je instalována na většině svislých ploch herního prvku.
Rozměryvýška: 190 cm, šířka: 160 cm, hloubka: 170 cm
Materiál beton, sklo›prefabrikované›lité (Mozaika je sestavena ze skleněných prefabrikovaných kostek o velikosti 20 mm x 20 mm, vyrobených technologií lití. Kostky mají skosené hrany. Použité sklo je zakalené. )
Stav havarijní (2015)
PoškozeníBetonové konstrukce jsou ve špatném stavu, místy jsou popraskané s vydrolujícím se materiálem. Ve velké míře chybí jednotlivé skleněné kostky i celé jejich plochy. Rovněž byly pozorovány rozsáhlé ztráty pojiva mezi podkladem a mozaikovými kostkami. Nelze vyloučit, že ztráta a poškození mozaikových kostek je spojena s vandalismem. Jako vysoce rizikový faktor pro životnost mozaiky lze označit korodující kovové výztuže prolézačky. Povrch kostek je znečištěn prachem a jinými nečistotami. Sklo je poškrábané. Na rozsáhlých plochách mozaiky byla zaznamenána přítomnost mechu a řas.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Betonová prolézačka zdobená mozaikou. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/114
4/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2015
4/2015
Text hesla
Betonová prolézačka je tvořena z hranolů poskládaných na sebe a opatřených na některých plochách mozaikovým obkladem v červené a tmavě modré barvě. Autorem návrhu prolézačky je sochař Čestmír Kafka. V prostoru brněnského sídliště Lesná bychom našli i jeho další realizace – např. obdobnou prolézačku u vedlejšího domu, další (dnes již odstraněnou) na hřišti v ulici Nejedlého nebo dekorativní stěnu v Arbesově ulici, tvořenou ze stejných betonových prefabrikátů.
Prameny

 

 

Literatura

KOŘÍNKOVÁ, Jana a MATUSZKOVÁ, Jitka. Seznam výtvarných realizací v sídlišti Brno – Lesná. In: Lesná – 50 let sídliště. Historie, současnost, perspektivy. Brno: Občanské sdružení Obzor Lesná, 2012, s. 96, 99.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/jhmbm002.html

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.