Kristus rozesílající apoštoly

Detail záznamu
Číslo 111
Název Kristus rozesílající apoštoly
Autor Josef Odráška
RealizaceJosef Odráška
Datace 1988
Adresa Bohuslavice, Opavská
GPS49,9424; 18,1281
Umístění umístěno v exteriéru. Areál s kostelem Nejsvětější Trojice je situován v zástavbě rodinných domků v obci Bohuslavice u Hlučína. Mozaika je instalována na západním průčelí lodi kostela s hlavním vstupem, na centrální ose v ploše monumentálního štítu.
Rozměryvýška: 250 cm, šířka: 650 cm
Materiál sklo›prefabrikované (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 16 mm x 12 mm. Použité sklo je pravděpodobně čiré i zakalené. Barva pojiva je přizpůsobena odstínu okolních skleněných kostek. )
Stav dobrý (2014)
PoškozeníVnější plášť kostela, jehož je mozaika součástí, se nachází v dobrém stavu. Jako rizikový faktor lze označit drobnou vertikální prasklinu ve štítu kostela, která probíhá i v ploše mozaikového obrazu. V dráze této praskliny místy chybí skleněné kostky (v řádu jednotek). Další drobné praskliny jsou zřejmé po obvodu štukového rámu obrazu.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Kristus rozesílající apoštoly. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 13.06.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/111
3/2014
Fotodokumentace aktuálního stavu
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
3/2014
Text hesla
Mozaika s námětem Krista rozesílajícího apoštoly do světa kázat evangelium zdobí štít západního průčelí kostela Nejsv. Trojice. Je umístěna ve vpadlém ležatě obdélném poli, rámovaném jednoduchou profilací vytaženou ve štuku. Výjev je zasazen do jednoduché krajiny tvořené zeleným trávníkem a oblačnou oblohou. Postava Krista v bílém šatu je zakomponována ve středu výjevu, vlevo se k němu obrací pět učedníků, vpravo dalších šest, z nichž rozeznáváme předposledního sv. Jana s dlouhými vlasy a bezvousou tváří. V levém dolním rohu je vyskládán nápis: DONATOR P. VINCENC HURNÍK 1988.
Prameny

JUNG, Jiří, NEMINÁŘ, Jiří. Kdo jsou lidé na Hlučínsku, Hlučín 2016, s. 236. (https://publikace.nm.cz/periodicke-publikace/mmavdpc/55-2/jiri-jung-jiri...)

Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/mskop001.html

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.