Sv. Antonín Paduánský

Detail záznamu
Číslo 108
Název Sv. Antonín Paduánský
Autor Václav Vrba
RealizaceVitrail Servis
Datace 2007
Adresa Blatnice pod Svatým Antonínkem
GPS48,9589; 17,4738
Umístění umístěno v exteriéru. Mozaika je instalována v otevřeném přístřešku v poutním areálu Antonínský kopec, v blízkosti obce Blatnice pod svatým Antonínkem. Pohledové průčelí kaple je situováno k jihu.  Mozaika je zcela krytá střechou kaple.
Rozměryvýška: 470 cm, šířka: 350 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o velikosti 12 mm x 16 mm. Použité sklo je převážně čiré. V části obrazu představující stavbu v popředí výjevu bylo několik bílých kostek na povrchu přetřeno šedou barvou, pravděpodobně kvůli naznačení stínování. Mozaikové kostky jsou nalepeny tavným lepidlem na hliníkový plát. Jako pojivo mezi kostkami bylo použito silikonového tmelu, který překrývá mozaiku v celé ploše. Prostor mezi horní a spodní částí mozaiky byl vyplněn malbou na zdi imitující mozaiku. )
Stav dobrý (2015)
PoškozeníKaple, v níž se mozaika nachází, nevykazuje žádné známky poškození. Pouze po obvodu mozaikového obrazu je viditelná prasklina ve vrstvě svrchního fasádního nátěru (bez vlivu na stav mozaiky). Místy jsou skleněné kostky popraskané (ve hmotě), u spodního okraje mozaiky je jedna kostka vyštípnutá.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Sv. Antonín Paduánský. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/108
4/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015
4/2015, přemalované skleněné kostky
4/2015, detail propojení horního a spodního mozaikového dílu malbou imitující mozaiku
Text hesla
Mozaika je zasazena na zadní stěně otevřeného přístřešku určeného pro konání venkovních bohoslužeb. Kompozice je složena ze dvou částí. Horní vertikálně rozložený motiv představuje v nepravidelném poli tvořeném paprsky stojící postavu sv. Antonína Paduánského, který drží na levé ruce Ježíška a v pravé svůj atribut – lilii. Světec je oděn do řádového roucha františkánů v podobě hnědé kutny s kapucí. Spodní horizontálně rozvinutý krajinný výjev s kopci a viniční lisovnou doplněnou v popředí křížem zachycuje v jednoduché zkratce okolí poutního místa, včetně kostela, obce Blatnice a lipové aleje, která je spojuje. Mozaika byla realizována ve dvou fázích. Jako první byla osazena figura sv. Antonína a v roce 2010 ji doplnil krajinný výjev. Autorem návrhu byl Václav Vrba a původní předlohou údajně „sto let stará pohlednice“.
Literatura

STODŮLKA, Zdeněk. Jaké práce nás čekají na Antonínku? Poutník Svatoantonínský. 2010, roč. 12, č. 36, s. 9.

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/jhmho001.html

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.