Sv. Mikuláš

Detail záznamu
Číslo 101
Název Sv. Mikuláš
Autor Josef Odráška
RealizaceJosef Odráška
Datace 19901999 (devadesátá léta 20. století)
Adresa Albrechtičky, Albrechtičky
GPS49,7016; 18,096
Umístění umístěno v exteriéru. Kostel sv. Mikuláše je součástí hřbitovního areálu, který se nachází v zástavbě rodinných domků v severní části obce Albrechtičky. V okolí sakrální stavby se vyskytuje vzrostlá zeleň. Mozaika je umístěna na  pohledově dominantním západním průčelí zvonice, přibližně v polovině její výšky.
Rozměryvýška: 170 cm, šířka: 130 cm
Materiál sklo›prefabrikované›mačkané (Mozaika je sestavena z prefabrikovaných skleněných kostek o přibližné velikosti 16 mm x 12 mm. Použité sklo je čiré i zakalené. Pojivo mezi kostkami je různobarevné – barva je přizpůsobena odstínu okolních skleněných kostek. )
Stav dobrý (2015)
PoškozeníVěž kostela, na které je mozaika umístěna, nevykazuje žádné praskliny či ztrátu stavebního materiálu.
KUČEROVÁ, Irena, KŘENKOVÁ, Zuzana a ŘÍHOVÁ, Vladislava (eds.). Sv. Mikuláš. České mozaiky [online]. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Univerzita Pardubice, © 2024. [cit. 18.05.2024]. Dostupné z: ceskemozaiky.cz/zaznam/101
6/2015
Fotodokumentace aktuálního stavu
6/2015
6/2015
6/2015
6/2015
6/2015
6/2015
6/2015
6/2015
Text hesla
Mozaika s tříčtvrteční postavou sv. Mikuláše je umístěna na věži kostela shodného zasvěcení. Je zasazena do vpadlé niky zakončené segmentovým obloukem. Sv. Mikuláš je oděn do pluviálu a na hlavě má mitru s velkým zlatým křížem. Pravou rukou žehná, levou si přidržuje biskupskou berlu a na dlani drží model kostela v Albrechtičkách, čímž jej bere pod svou ochranu. Autorem mozaiky je malíř a grafik Josef Odráška, který od 80. let 20. století pracoval i na několika dalších kompozicích s náboženskými tématy (např. v Bohuslavicích u Opavy, Hrabyni). Dodnes realizuje drobnější světecké kompozice pro soubor obnovených božích muk a kapliček na Opavsku.
Literatura

KNĚZŮ KNÍŽOVÁ, Michaela, KŘENKOVÁ, Zuzana, ŘÍHOVÁ, Vladislava, ZLÁMALOVÁ CÍLOVÁ, Zuzana, KUČEROVÁ, Irena, NOVÁK, Michal a ZLÁMAL, Martin. Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození [online]. FCHT VŠCHT Praha, ©2015 [cit. 16. 7. 2018]. Dostupné z: http://mozaika.vscht.cz/data/msknj001.html

Záznam zpracován v rámci projektu „Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla“ (DF12P01OVV017) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR. Projekt byl realizován Vysokou školou chemicko-technologickou v letech 2012–2015.