Aktualita

Domů / Aktuality / Restaurování mozaiky ze zbořeného průčelí studentských ubikací v Liberci bylo dokončeno

Restaurování mozaiky ze zbořeného průčelí studentských ubikací v Liberci bylo dokončeno

21/02/2022LitomyšlAutor: Jan Vojtěchovský

Počátkem roku 2022 bylo dokončeno restaurování mozaiky, jež byla kvůli demolici průčelí bývalých studentských ubikací v Třebízského ulici v Liberci sejmuta ze svého původního umístění v červenci 2018. Restaurování bylo provedeno studenty a pedagogy Fakulty restaurování Univerzity Pardubice pod vedením Mgr. art. Jana Vojtěchovského Ph.D. Konzultacemi a přípravou skleněného materiálu doplňků se na zákroku podílela také Ing. Irena Kučerová Ph.D. z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Celý zákrok na mozaice byl započat již samotným sejmutím mozaiky ze svého původního umístění, který zahrnoval přelepení mozaiky ochranným přelepem a následné vybourání zdi za mozaikou. Jedině tak bylo totiž možné dosáhnout bezpečného transportu z budovy. Po převezení mozaiky na půdu Fakulty restaurování byl betonový panel nesoucí mozaiku ztenčován z důvodu snadnější manipulace a transportu. Panel s mozaikou totiž vážil přes 150 kg. Z rubové strany tak bylo redukováno železobetonové lože z původních 6 cm na přibližně 2,5 cm tak, aby nebyla ohrožena stabilita mozaikového obrazu.

Následně proběhlo zpevnění rozpraskané cementové omítky tvořící lože kostek. Poté byl vytvořen odlehčený kompozitní panel z uhlíkové textilie, hliníkového voštinového jádra a epoxidové pryskyřice, který má dostatečnou pevnost, ale váží jen několik kilogramů. K panelu byly z rubu připevněny šroubové úchyty, které posloužili snadnému připevnění do rámu z nerezové oceli. Rám dává celému mozaikovému panelu stabilitu, umožňuje bezpečné zavěšení mozaiky na zeď a zároveň chrání okraje mozaiky před poškozením.

Na rub ztenčené omítky mozaiky byla poté nanesena separační vrstva z lehčené omítky, na kterou byl připevněn speciálním lepidlem lehčený panel. Po vytvrdnutí lepidla byla mozaika uchycena do rámu a mohl být sejmut ochranný přelep z lícové strany. Ukázalo se, že při transportu a ztenčování lože došlo k uvolnění některých mozaikových kostek, a tak muselo být provedeno jejich opětovné uchycení k podkladu. Následně byla řešena i úprava některých spár, která byla zakončena retuší. Retuší byly pojednány i některé kostky nově doplněného skleněného materiálu.

Protože je restaurovaná mozaika jedním z mála existujících dokladů inovativní technologie prefabrikované mozaiky 50. let, která byla vyvinuta v n. p. Železnobrodské sklo, budeme usilovat o její umístění v instituci, kde by si ji mohla prohlédnout také širší veřejnost.

Umístění mozaiky nad vstupem do bývalého internátu v Třebízského ulici v Liberci. (foto: Irena Kučerová, 2018)
Mozaika představující studentku a studenta s atributy technických oborů ve svém původním umístění nad vstupem do studentského internátu. (foto: Jan Vojtěchovský, 2018)
Detail poškození mozaiky a jejího podkladu ve formě prasklin, jež vedly v horizontálním i vertikálním směru přes střed mozaiky. (foto: Jan Vojtěchovský, 2018)
Pohled na místo původního umístění mozaiky z interiéru budovy. Mozaika musela být pro nedostatek manipulačního prostoru pod klenbou vstupu vyjmuta ze zadní strany odbouráním části stěny. (foto: Jan Vojtěchovský, 2018)
Ztenčování železobetonového lože mozaiky ze zadní strany panelu. (foto: Marián Grančák, 2018)
Injektáž prasklin betonového lože mozaiky po jeho ztenčení. (foto: Marián Grančák, 2019)
Uvolnění mozaikových kostek na místech prasklin, jež vznikly zřejmě při transportu a následném ztenčování betonu na rubu mozaikového panelu. (foto: Verena Vodehnalová, 2021)
Systém lehčeného panelu z uhlíkové tkaniny, hliníkové voštiny a epoxidové pryskyřice, který byl následně usazen do rámu z nerezové oceli. (foto: Adéla Škrabalová, 2021)
Výsledná podoba mozaikového panelu po restaurování. (foto: Verena Vodehnalová, 2022)