Aktualita

Domů / Aktuality / Graffiti z mozaiky Duha bylo odstraněno

Graffiti z mozaiky Duha bylo odstraněno

01/06/2019Praha - StodůlkyAutor: Irena Kučerová

       

V rámci projektu bylo provedeno odstranění graffiti z mozaiky Duha, která se nachází v pražských Stodůlkách.

Mozaika je součástí fontány, která se nachází v prostoru před základní školou v Brdičkově ulici č. 1878/2, Praha 13 – Stodůlky a před vstupem do metra - OC Lužiny. Prostor před základní školou, navržený Ing. Jiřím Kuchařem, v roce 1989 dotvořila fontána obložená na dvou stranách bazénu skleněnou mozaikou. Dílo nazvané Duha navrhnul Luděk Buriánek. Realizovala jej mozaikářská dílna Ústředí uměleckých řemesel s mozaikářem Josefem Němcem.

V březnu 2019 se ve Facebookové skupině Obklady a dlažby v Československu objevil příspěvek, který informoval, že mozaika Duha byla znečištěna graffiti. Obrátili jsme se proto na Odbor životního prostředí Úřadu městské části Praha 13, se žádostí, zda bychom mohli tuto mozaiku očistit. 

Nejběžnějším pojivem sprejů jsou akryláty. Proto jsme před vlastním zásahem provedli zkoušky rozpustnosti graffiti rozpouštědly (acetonem, toluenem a xylenem) a mikroemulzním systémem SDS-EAPC. Výběr povrchově aktivní látky a použitých rozpouštědel pro přípravu mikroemulzního systému byl proveden na základě předběžných testů účinnosti na akrylátové barvy a po ověření vlivu PAL na sklo, které byly provedeny v laboratoři v rámci řešení projektu.

Mikroemulzní systém se ukázal účinný u všech typů graffiti, které byly na mozaice. Zkoušená rozpouštědla odstraňovala graffiti všech barev kromě černého graffiti staršího data. U graffiti stříbrné barvy bylo odstranění rozpouštědly velmi rychlé, proto byla rozpouštědla použita pro jeho odstranění. U graffiti ostatních barev byla rozpouštědla také účinná, rychlost a snadnost odstranění závisely na tloušťce nátěru, proto bylo kombinováno odstranění rozpouštědly a mikroemulzním systémem.

Špatně odstranitelné vrstvy graffiti byly čištěny aplikací vodného mikroemulzního systému SDS-EAPC, který byl pro jednodušší aplikaci zahuštěný práškovou buničinou Arbocel BC 200 na kašovitou hmotu, která byla ihned po její přípravě aplikována přímo na čištěný povrch bez nutnosti další fixace čisticího systému. Okamžitě po sejmutí obkladů bylo patrné změkčení barevné vrstvy a v podstatné míře bylo pozorováno i uvolnění odstraňované vrstvy od podkladu. Uvolněné části nátěru byly odstraněny otřením suchým hadříkem, zbylé změkčené části nátěru pak byly odstraněny pomocí měkkých kartáčků. V případě, že na ploše zůstaly části nátěru, bylo přistoupeno k opakování aplikace mikroemulzního systému. Po ukončení čištění byla celá plocha mozaiky důkladně opláchnuta vodou, aby bylo odstraněno co největší množství netěkavých reziduí mikroemulzního systému.

Mozaika byly odstraněním graffiti rehabilitována. Při podrobné prohlídce jsou však z blízka v místech, která byla posprejována, ve spárách a na drsnějším povrchu některých kostek patrné zbytky graffiti. Ty jsme úplně neodstraňovali, protože je třeba mozaiku očistit celou. Je totiž z velké části znečištěna biofilmem, který vzniká na jejím povrchu v důsledku trvalého zavlhčení. Pokud se biofilm odstraní, vrátí se mozaice její původní barevnost. Mozaika vykazuje i další poškození, které snad bude v budoucnu odstraněno.

Graffiti na mozaice 13. 5. 2019
Detail graffiti oranžové barvy
Detail graffiti stříbrné barvy.
Pracovní tým
Odstraňování obkladu s mikroemulzním systémem.
Na mozaice se po odstanění graffiti objevilo ještě jedno, které vzniklo před rokem 2016
Očištěná mozaika 17. 5. 2019
Graffiti bylo odstraněno spolu s biofilmem.
Graffiti bylo odstraněno spolu s biofilmem, čímž byla některým mozaikovým kostkám navrácena jejich původní barevnost