Aktualita

Domů / Aktuality / Do Děčína se po restaurování vrátily mozaiky z Pastýřské stěny

Do Děčína se po restaurování vrátily mozaiky z Pastýřské stěny

31/01/2019DěčínAutor: Jan Vojtěchovský

       

Mozaiky Vladimíra Petráčka z roku 1982 vznikly pro horní a dolní stanici výtahu na vyhlídku Pastýřská stěna v Děčíně. Jedná se o dvě kruhové mozaiky s průměrem 170 cm, respektive 153 cm. Větší mozaika s motivem stromu byla umístěna v horní stanici, menší s motivem racka ve spodní. Provoz výtahu neměl dlouhého trvání a již na konci 80. let byl celý objekt uzavřen. Od té doby došlo k chátrání obou objektů, kdy díla trpěla důsledky zatékání a vandalismu. Na počátku roku 2017 bylo zahájeno jednání o možnosti zrestaurování díla v rámci projektu programu NAKI II: „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“. Na podzim roku 2017 byly mozaiky převezeny na půdu Fakulty restaurování Univerzity Pardubice ke komplexnímu restaurování.

V rámci průzkumu bylo zjištěno, že mozaiky byly provedeny ze skleněných, převážně čtvercových mačkaných kostek připevněných pomocí epoxidové pryskyřice na dřevotřískový panel v rámu z železného plechu. Tato materiálová kombinace, především dřevotřísková deska a nekvalitní epoxidová pryskyřice, měla za následek poškození vzniklá stárnutím i výše zmíněnými nevhodnými podmínkami jejich vystavení. V rámci zásahu tak musela být řešena výměna podkladu, která byla po diskusi s autorem díla řešena jako kompletní náhrada. Mozaiky byly proto ze svého původního degradovaného nosiče sejmuty a bylo užito hliníkové voštinové desky v rámu z nerezové oceli, na které byly skleněné mozaiky připevněny pomocí speciální epoxidové pryskyřice užívané pro konzervaci historických a archeologických skleněných předmětů. Pryskyřice byla vybrána na základě experimentu provedeného v rámci našeho projektu na půdě Ústavu chemické technologie restaurování památek pražské Vysoké školy chemicko-technologické. V rámci projektu proběhlo i výše zmíněné komplexní restaurování. Chybějící části mozaiky byly doplněny velmi podobným, či totožným historickým skleněným materiálem podle historických fotografií. Mozaiky byly nově vystaveny v prostorech Městského divadla Děčín. Vernisáž k opětovnému vystavení díla, jež se konala 20. 1. 2019, proběhla z důvodu nemoci bohužel bez účasti autora.

Mozaika s motivem racka pro dolní stanici výtahu. Stav před restaurováním.
Mozaika s motivem stromu z dolní stanice výtahu. Stav před restaurováním.
Mozaika s motivem racka. Fotografie po dokončení díla v roce 1982.
Mozaika s motivem stromu. Fotografie po dokončení díla v roce 1982.
Snímání degradovaného epoxidu z rubu mozaiky s motivem stromu.
Injektáž nové epoxidové pryskyřice mezi kostky mozaiky po přenesení na nový podklad.
Mozaika s motivem racka. Stav po restaurování.
Mozaika s motivem stromu. Stav po restaurování.
Mozaika s motivem racka. Stav po osazení v Městském divadle Děčín.
Mozaika s motivem stromu. Stav po osazení v Městském divadle Děčín.