Aktualita

Domů / Aktuality / Zachráněná mozaika Žena květ

Zachráněná mozaika Žena květ

23/10/2017ChomutovAutor: Barbora Viková

Stejně jako většina sídlišť, která vznikala v hojném počtu v řadě českých měst v období komunismu, bylo i první panelové sídliště v Chomutově v době svého vzniku vyzdobeno uměleckými díly. Tak byl naplňován tehdy platný zákon, který ukládal věnovat 1 až 4 % z celkového rozpočtu na výzdobu státních staveb. První městské panelové sídliště v Chomutově, budované na přelomu 60. a 70. let, takto získalo i dva kruhové mozaikové panely vytvořené v mozaikářské dílně Ústředí uměleckých řemesel podle návrhů sochaře a malíře Jaroslava Bejčka. Zářivě modré skleněné mozaiky se snovým motivem, která je instalována na fasádě obchodního střediska Luna, si může povšimnout každý kolemjdoucí. Málokdo však ví, že na stěně vnitrobloku se až do nedávné doby nacházela druhá mozaika, která měla podle původního záměru tvořit výzdobu atria místní restaurace.

Tato pestrobarevná mozaika s motivem stylizované ženské postavy byla pro odborníky zajímavá svým spíše netradičním způsobem osazení. U většiny mozaik se jako lože mozaikových kostek používala cementová malta. V tomto případě však byly štípané skleněné kostky zality z rubové strany epoxidovou pryskyřicí a zároveň vyztuženy kovovou konstrukcí s obvodovým rámem. S odstupem několika desetiletí se tento způsob osazení ukázal jako nevhodný, protože v exteriérových podmínkách nedokázal mozaice zajistit dlouhodobou životnost. Nízká odolnost epoxidu vůči působení klimatic­kých podmínek měla za následek masivní poškození pod­kladové vrstvy i ztužující ocelové konstrukce, což zapříčinilo ztrátu rozsáhlých čás­tí mozaikového motivu. Nejzávažnější poškození tohoto typu představovala ztráta v oblasti hlavy ústřední postavy. Vzhledem k tomu, že hrozily pokračující ztráty původního materiálu, bylo v roce 2016 zahájeno jednání s majitelem o urychleném transportu mozaiky do restaurátorské dílny. V květnu téhož roku bylo umožněno mozaiku převézt do zázemí Fakulty restaurování Univerzity Pardubice, naplánovat a následně provést komplexní restaurátorský zásah.

Provedený zásah spočíval především ve výměně degradovaného epoxidového lože za novou podložku. V rámci projektu se podařilo vyvinout zcela nový systém osazení mozaikových kostek využívající anorganické maltoviny upevněné na podkladovém hliníkovém panelu. Nový osazovací systém se oproti původnímu řešení vyznačuje jak výrazně vyšší stabilitou, tak i umožněním demontáže celé podložky, a díky použití lehčených materiálů, i jednodušší manipulací s dílem. Kromě výměny podložky bylo v rámci restaurátorského zásahu provedeno také celkové očištění mozaiky a doplnění všech poškozených míst. Na základě dohledané historické fotografie se podařilo zrekonstruovat i rozsáhlou scházející část mozaiky v oblasti hlavy ženy.

V současnosti probíhají jednání o novém umístění mozaiky tak, aby byla veřejnosti lépe dostupná.O restaurátorském zásahu informuje také Chomutovský deník, článek čtěte zde.

Historická fotografie atria s mozaikou z 80. let 20. století.
Stav mozaiky před restaurováním v roce 2016.
Průběh restaurování – čištění povrchového znečištění.
Průběh rekonstrukce hlavy – 1) lepení mozaikových kostek na papír, 2) rubová strana doplňku po vyskládání na papír, 3) nanesení osazovací malty, 4) osazený doplněk v průběhu doplňování okrajové části.
Podklad pro rekonstrukci – historická fotografie dokumentující stav mozaiky před rokem 1984.
Stav mozaiky po restaurování.