testovací záznam

Záznam zpracován v rámci projektu „Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene“ (DG16P02M056) programu Národní a kulturní identity (NAKI), financovaného Ministerstvem kultury ČR a realizovaného Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a Ústavem chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko-technologické.

Číslo záznamu 623
Název testovací záznam
Autor návrhu František Tesař
Realizace Martin SladkýPuhl & Wagner, Berlin
Datace 19451950 (druhá polovina 40. let 20. století)
Adresa Praha, Chodovská 3137 / 6
GPS50,0529; 14,4767
Umístění umístěno v exteriéru. Uprostřed nicoty
Rozměryvýška: 215 cm, šířka: 244 cm, hloubka: 312 cm, průměr: 50 cm
Materiál keramika›glazovaná (Poznámka poznámka poznámka. )
Stav dobrý (ke dni 12. Září 2016)
Brunhilda
Fotodokumentace aktuálního stavu
Kostra prvá
Kostra druhhá
Text hesla
Text hesla text hesla Text hesla.
Prameny

Bez pramenů.

Literatura

Bez literatury.

Archivní fotodokumentace
DDPP
Jak citovat záznam nového projektu...