Mozaikový obraz pro vstupní halu budovy Vodního díla